Projectes propis Info del projecte

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL
-

Gestió Sostenible Rural

  • PromotorAssociació ADRI'NOC
  • ParticipantsGALs Aragón, Catalunya i Illes Balears
  • Data04/12/2009

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL és un projecte d'implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial a les empreses i entitats beneficiàries dels ajuts Leader. Aquest projecte de cooperació interregional compta amb la participació de divuit territoris rurals de Catalunya, les Illes Balears i Aragó i té com a objectiu principal el foment d' una nova cultura empresarial en les organitzacions del medi rural a través d'una metodologia comú d'aplicació de la RSE per garantir el seu creixement sostenible i el del territori on s'ubiquen.

GESTIÓ SOSTENIBLE RURAL està finançat en el marc dels projectes de cooperació interterritorial del Programa de la Red Rural nacional del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que ha integrat, en les línies estratègiques del PDR 2007-2013, l'impuls de la Responsabilitat Social Empresarial.

ca.gsrural.org/