Projectes propis Info del projecte

XARXA VERD DE TURISME RURAL RESPONSABLE
-

Xarxa Verda de Turisme Rural Responsable

  • PromotorAssociació Mallorca Rural
  • ParticipantsG.D.R. Levante Almeriense, G.D.R. Camín Real de la Mesa, G.D.R. Valle del Ese-Entrecabos, Associació per al desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRI-NOC), G.A.L. MENDINET, G.A.L. Zona Media de Navarra.
  • Data26/09/2011

Presentació:

"Xarxa Verda de Turisme Rural Responsable" és un projecte de cooperació promogut i coordinat per l'Associació Mallorca Rural en el qual participen sis grups d'acció local espanyols.

Aquest projecte està finançat en el marc dels projectes de cooperació interterritorial del Programa de la Xarxa Rural Nacional del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) i s'executarà al llarg del període 2011/14.

Objectius generals:

- Fomentar la incorporació de criteris ètics, mediambientals i sostenibles en el sector del turisme rural.
- Fomentar la cohesió i promoció conjunta de les entitats vinculades al turisme rural, ecològic i responsable.

Objectius específics:

- Crear una xarxa d'entitats vinculades al turisme rural, ecològic i responsable.
- Impulsar la sostenibilitat de les activitats turístiques dels territoris rurals a través de la implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial en la seva gestió.
- Capacitar el personal tècnic i directiu de les entitats de la Xarxa en aspectes mediambientals i de gestió estratègica i responsable.
- Promoure conductes socialment i mediambientalment responsables entre els turistes, visitants i usuaris d'aquests recursos.

Descripció de les activitats que es proposen realitzar:

Es crearà una xarxa d'entitats vinculades al turisme rural, ecològic i responsable, seguint els principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Els integrants d'aquesta xarxa poden ser establiments d'agroturisme, petits hotels de interior, empreses de serveis turístics o multiaventura, punts de venda de productes ecològics i / o locals, restaurants, etc. Les condicions per formar part de la xarxa seran desenvolupar la seva activitat en municipis rurals (zona LEADER) i complir uns requisits mínims de qualitat basats en criteris de sostenibilitat.

Aquelles entitats que formin part de la xarxa s'han de comprometre a implantar polítiques de responsabilitat social corporativa (RSC) pel que rebran de forma gratuïta suport i assessorament personalitzat per part dels GAL. També podran participar de forma gratuïta en tallers de formació relacionats amb la RSC i la Carta Europea de Turisme Sostenible.

A més, amb l'objectiu de promoure actituds responsables també entre turistes i visitants s'elaborarà una "Guia del Turista Responsable" i de recursos de destinacions sostenibles dins dels nostres territoris d'actuació.

Per difondre el projecte, i alhora promocionar el turisme rural, ecològic i responsable, es crearà una pàgina web en quatre idiomes com a mínim (espanyol, anglès, alemany i francès). Així mateix, es participarà en fires turístiques i es comptarà amb presència en els mitjans de comunicació.

Finalment, es preveu l'organització d'una Jornada de Turisme Rural Responsable a cada territori on es donin a conèixer iniciatives innovadores i de bones pràctiques relacionades amb aquest sector, tant a nivell local com nacional, i es fomenti l'intercanvi de coneixements i experiències.

El projecte de creació d'una Xarxa Verda de Turisme Rural Responsable té vocació de continuïtat en el temps. Es pretén que en anys posteriors s'incorporin noves entitats a la xarxa, es desenvolupin noves activitats i serveis destinats als integrants de la xarxa, així com accions de promoció del sector turístic rural, ecològic i responsable.

Valor afegit del projecte:

El turisme pot aportar nombrosos beneficis ambientals i socials a les zones rurals ja que és capaç de:

- Contribuir a la conservació del patrimoni rural.
- Contribuir a revaloritzar els recursos naturals de la regió.
- Fomentar el consum de productes locals.
- Afavorir el manteniment de l'activitat agrícola i el paisatge en mosaic (diversitat paisatgística).
- Aprofitar i contribuir a la conservació del patrimoni arquitectònic existent.
- Contribuir a desestacionalitzar i desmassificar el turisme.
- Fomentar l'activitat econòmica i l'ocupació de qualitat a les zones rurals.
- Potenciar la sensibilitat ambiental de la comunitat local.

L'execució del projecte de forma conjunta entre diversos grups d'acció local va a afavorir l'intercanvi de coneixements i experiències.