ESTATUTS 516Kb
Estatuts de l'Associació Mallorca Rural.
     
     
FULL INFORMATIU 488Kb
Full informatiu del Programa LEADER i dels objectius de la iniciativa.
    PROGRAMA COMARCAL 2000Kb
Programa comarcal de la zona del LEADER+.
     
CONVOCATÒRIA 2006 92Kb
Convocatòria publicada en el BOIB.
     
CONVENI 4500Kb
Conveni de col·laboració entre el Ministerio de Agricultuta, Pesca y Alimentación, Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears i l'Associació Mallorca Rural.
       
SOL·LICITUD 1000Kb
Model de sol·licitud per a la concessió d'ajuts.
      MEMORIA EXPLICATIVA 412Kb
Guió per a la realització de la Memoria Explicativa
     
NOTA
Per poder visualitzar els documents en format PDF ha de tenir instal·lat el programa
Acrobat Reader