Presentació

Qui som

L’associació Mallorca Rural és una entitat sense ànim de lucre dedicada al Desenvolupament Rural a Mallorca. Va néixer al 2002 i es va configurar com a Grup d’Acció Local per gestionar l’Iniciativa Comunitària LEADER+, Programa de Desenvolupament Rural coofinançat per l’Unió Europea. Dins els seus objectius esta aconseguir la participació i la implicació de tots els actors, administracions públiques, entitats d’iniciativa privada i associacions per tal de treballar cap al Desenvolupament rural del nostre àmbit d’actuació.

Els antecedents de la nostra Associació sorgien de l’Associació LEADER I i de les dues del LEADER II, PLA DE MALLORCA i SERRA DE TRAMUNTANA.

L’Associació SERRA DE TRAMUNTANA, fundada el 10 de desembre de 1991, gestionà el programa LEADER I durant el període 1992/1995. L’àmbit territorial arribà als 19 municipis de la comarca, i suposà una inversió de 1.233 milions de pessetes (7.389.428 €), dels que quasi 500 foren d’aportació privada. Es varen realitzar 184 actuacions, destacant les inversions en 43 PIMES i la recuperació medioambiental.

Al període 1996/2000 l’associació gestionà el programa LEADER II, als 13 municipis de la comarca. L’inversió total superà els 620 milions de pessetes, dels que 400 foren d’aportació privada. Es realitzaren 168 actuacions, destacant la creació de PIMES i la conservació del medi ambient.

L’Associació LEADER II PLA DE MALLORCA naixé el 10 d’octubre de 1996, formada per els ajuntaments dels 14 municipis del Pla de Mallorca, més els de Artà, Campos y Sa Pobla. Gestionà el Programa LEADER II al PLA DE MALLORCA, amb 145 actuacions, i una inversió final de 744 milions de pessetes (4.471.530 €), 60% varen ser d’aportació privada. L’eix fonamental d’actuació fou la promoció dels productes locals i la creació - consolidació de PIMES. Es crearen 20 noves empreses i va tenir una gran repercussió dins la comarca.

Àmbit d'actuació

Actualment, Mallorca Rural, té un total de 88 socis; 36 de caràcter públic i 52 de caràcter privat, i el nostre àmbit d’actuació comprèn els següents 36 municipis de Mallorca: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria, Selva, Sencelles, Sineu, Sóller, Valldemossa i Vilafranca de Bonany.

-

Per poder assolir els nostres objectius, a Mallorca Rural, ens preocupem de cercar finançament privat o públic i promoure iniciatives privades o públiques que s’enmarquin dins dels objectius de l’associació.

Així mateix, dona molta importància a la difusió dels valors naturals, culturals i patrimonials del medi rural mallorquí per tal de garantir el seu futur i per tenir ben present la seva importància ecològica i paisatgística.

Mallorca Rural, forma part de la Xarxa Balear de Desenvolupament Rural i també de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR). A més participa en varis projectes de cooperació tant a nivell estatal com a nivell comunitari.